L’arrivada de l’aigua de la Brufaganya és un del actes més típics i populars de les festes de Sant Magí a Tarragona.
El dia de la Mare de Déu d’agost surt de la ciutat el carro que, a expenses de l’Administració va a la Brufaganya a buscar l’aigua de la font miraculosa. El encarregat de portar-la pren una carta del Administrador per al Sr. Rector de Sant Magí, qui entrega al portador un certificat amb el segell de la parròquia per tal de poder acreditar al arrivar a Tarragona que ha omplert els quatre barrals a la font de Sant Magí.
…/…

No tenim dates certes per a poder fixar l’any que comensà a portar-se l’aigua; però sabem que el 1843 ja es portava, per una anotació del “Libro de Cuentas” corresponent a aquest any en la qual figura una quantitat ingressada com producte de la venda d’aigua.

Fragment del llibre LA CAPELLA DE SANT MAGÍ, d’ANTONI PRENAFETA  Pvre. – Tarragona 1923 pàgines 46 i 47 ).