IMG_0114 (R2)

Els objectius de l’exposició són: Conèixer la personalitat i el significat de sant Magí i aprendre a identificar les seves representacions i símbols. Donar a conèixer  la difusió geogràfica d’aquest culte, les seves expressions i, en el cas concret de Tarragona, dels objectes que ha generat i de les col·leccions que conserva l’arquebisbat i la confraria. Finalment, recordar el paper de l’Església en el culte i en la sacralització d’aquesta personalitat i la seva història. Tot molt ben condensat, però força aclaridor.

Comprèn:

1.- El paper de l»Església: Conserva la memòria. Transmet. Difon. Sacralitza.

2.- Sant Magí i els seus símbols, les seves virtuts.

3.- Geografia de sant Magí.

4.- Culte.

5.- Col·leccions.

 

CRÈDITS:

Projecte museològic i museogràfic: Montserrat Caballero Bassedas, museòloga dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona (ST)

Producció: Confraria de Sant Magí TGN

Coordinació: Adolf Quetcuti

Documentació de la geografia: Josep Mas

Disseny imitació de vitralls: Pere Joan Salas

Dibuix dels símbols: Andreu Faro

Fotografies: Arxiu Fèlix Adserias, Elvira Ferrando, Manel R. Granell, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Adolf Quetcuti, Josep M. Ríos, Miquel Sanchis, Joan Segura, Noèlia Tardiu

Restauració exvots i espasa: Anna Maria Miralles, restauradora de l’Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR).

Col·laboració: SAM (Servei d’Atenció als Museus a Girona de la Generalitat de Catalunya)

Patrocini: Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona (ST), Confraria de Sant Magí

Agraïments: De manera especial a Mossèn Francesc Gallart, capellà-administrador de la Capella del Portal del Carro, pel seu suport, interès i suggeriments. A Jordi Agràs, director dels ST per facilitar la realització de l’exposició, a Marc Ferran, director de l’IMMR per la col·laboració d’aquesta institució en el projecte. A Pere R. Armesto, Jaume Baiges, Jaume Benages, Rosita Bigorra, Josep M. Español, Francesc Potau, Josep Suriol (+), SALTOKI i SERVIREPRO, per les seves importants aportacions al muntatge expositiu i, finalment, a la Junta Directiva de la confraria pel seu recolzament i treball indispensables.

Inaugureació (14/01/2015)

Inauguració de l’exposició (14/01/2015).
D’esquerra a dreta: Sr. Jordi Fortuny, Sra. Montse Caballero, Mn. Francesc Gallart, Sr. Jordi Agràs, Sr. Adolf Quetcuti, Sra. Sara Janer, Sra. Elvira Ferrando i Sra. Montse Adán.

Detall de l'exposició

Detall de l’exposició


IMG_0118 (R)

Detall del collage de sant Magí, amb bocins de diverses imatges.