Junta directiva

Consiliari:  

Mn. Francesc GALLART MAGAROLAS

President:      

Adolf QUETCUTI CARCELLER

Secretari:   

Carles BACHES PLA

Tresorera:     

Pilar ORTIZ DE PAZ

Vocals:      

Rosa BIGORRA FERNÁNDEZ

Magí CASTELL GOMÀ

Francesc d’A. POTAU MAS

Daniel RIBAS BALLESTÉ

Alfred VENTOSA CARULLA

Vocals nats:   

Carles SALVADÓ BACHES (Portants de l’aigua)

Gabriel MOLINA FERRÉ (Portants del pas i banda)